EU föreslår steg mot cirkulär ekonomi

EU-kommissionen har antagit förslag med högre återvinningsmål som ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt.