Det viktigaste från FNs klimatpanel – träffa svenska experter

FNs klimatpanel IPCC tar i veckan ställning till den syntesrapport som avslutar panelens fleråriga och femte vetenskapliga utvärdering av kunskapen om klimatförändringarna. Syntesrapporten innehåller budskap om klimatets förändring, möjligheterna till anpassning och om vad som krävs för att motverka klimatförändringarna. Målgruppen är beslutsfattare och rapporten är ett viktigt underlag inför FNs klimatförhandlingar i Paris 2015.