Brandområden blir naturreservat när Västerås stift och staten byter mark

Västerås stift och Naturvårdsverket har kommit överens om att byta den mark som stiftet äger centralt inom det brandpåverkade området i Västmanland mot produktiv skogsmark. Det innebär att naturen blir naturreservat för att bevara de unika naturvärden som skapats genom den stora branden.