Bergvik Skogs brandfält blir naturreservat

Bergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat en principöverenskommelse som innebär att parterna är överens om att staten kommer att byta till sig den mark som Bergvik Skog äger inom det brandpåverkade området i Västmanland. Detta skapar förutsättningar för att snabbt bilda naturreservat av dessa marker för att bevara de unika naturvärden som skapats genom den stora branden.