Auktion för en bättre miljö

Auktioner skulle kunna lämpa sig bra för engångsåtgärder inom landsbygdsprogrammet. Det konstateras i en studie som tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.