Åteljakt på björn tillåtet i nya föreskrifter

Naturvårdsverket har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn. Beslutet innebär att det åter blir möjligt att besluta om licensjakt efter björn med hjälp av åtel. Föreskrifterna börjar gälla den 19 juni 2014.