Anslaget till friluftslivet gör stor nytta

Många människor får möjlighet till ett rikt friluftsliv genom anslaget till friluftslivsorganisationer, särskilt barn och unga. Det visar den rapportering som Naturvårdsverket lämnar till regeringen i dagarna.