224 000 ton mat och dryck i avloppet varje år

En ny unik studie utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och Livsmedelsverket visar att svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas.

För ytterligare information, kontakta:

Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistik Naturvårdsverket, 010-698 14 92, christina.jonsson@naturvardsverket.se
Staffan Ågren, samordnare för avfallsstatistik Naturvårdsverket, 010-698 13 05, staffan.agren@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40.

För information om studien, kontakta:
Louise Sörme, SMED (Svenska MiljöEmissionsData), 08-506 947 92, louise.sorme@scb.se