10 miljoner kronor till forskning om samhällplanering för minskad miljöpåverkan

Naturvårdsverket ger tio miljoner kronor ur miljöforskningsanslaget till forskare på KTH för att stärka miljöbalkens tillämpning i samhällsplaneringen.