Ökade utsläpp från dieselbilar ger sämre stadsluft

Årets statistik över luftföroreningar visar att utsläppen från dieselbilar fortsätter att öka. Halterna av luftföroreningar i svenska tätorter är så höga att de påverkar människors hälsa och miljön. Trots att utsläppen av luftföroreningar minskat kraftigt sedan 1990-talet kostar dålig luft samhället ca 40 miljarder kronor per år och orsakar årligen uppemot 5500 svenskars död.