Utvärdering av inventeringssystemet om stora rovdjur är klar

Under 2012–2014 genomförde Naturvårdsverket i Sverige och Miljødirektoratet i Norge en gemensam översyn av inventeringssystemet för stora rovdjur. Arbetet ledde till en gemensam svensk-norsk metodik som nu utvärderats i fyra olika rapporter.