Så här går det med rapporteringen till Avfallsregistret

Sedan lanseringen den 1 november har det sammanlagt registrerats över 580 000 anteckningar om farligt avfall i det nya avfallsregistret. Det stora flertalet, 510 000 stycken, har lämnats in via API. API är en webbtjänst som möjliggör att två olika system kan utbyta information. Resten har lämnats in via e-tjänst med e-legitimation.