EU-kommissionen utvärderar industriutsläppsdirektivet

EU-kommissionen utvärderar industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU), IED. Ett offentligt samråd hålls under sommaren i år, preliminärt under maj till juli. Då kan alla lämna synpunkter.