Nyheter för 2020 - Ändringar av bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter till miljörapportföreskrifter

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020 och innebär bl.a. ändrade krav på vilka uppgifter som anläggningar som omfattas av bilaga 2, 3 och 6 ska rapportera.