Nytt från Miljöövervakningen

Nytt från Miljöövervakningen är ett nyhetsbrev med information om och resultat från den svenska miljöövervakningen. Brevet ges ut i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och utkommer sex gånger per år.