Nya föreskrifter om användande av fångstredskap – skärpta krav för att undvika onödigt lidande

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om användande av fångstredskap. De nya föreskrifterna gör att kraven som ställs på användandet av fångstredskap är tydligare och mer enhetliga. De innehåller också skärpta krav för att undvika onödigt lidande.