Ytterligare saneringsbidrag till BT Kemi-området i Teckomatorp

Naturvårdsverket beviljar nu 170 miljoner kronor i statligt bidrag till Länsstyrelsen i Skåne län för att sanera den södra delen av det förorenade området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp, i Svalövs kommun. Området bedöms utgöra en risk för miljön och för människors hälsa, och sanering har pågått i omgångar sedan den förorenande verksamheten upphörde på 1970-talet.