Verkstad för hållbara livsstilar

15 november 2017 ägde Verkstad för hållbara livsstilar rum i Umeå. Nu finns filmer och presentationer från dagen tillgängliga.