Växter och djur behöver en grön infrastruktur i landskapet

Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader som gör det svårare för arter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor. Många arter är hotade. Landets länsstyrelser kartlägger nu värdefull natur i hela landskapet. I regionala handlingsplaner ska länsstyrelserna föreslå åtgärder som ska binda ihop natur för att skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur.