Värdetrakter - ett verktyg för planering och samverkan i skogslandskapet

Arbetet med en översyn av värdetrakter pågår i hela landet som en del i att genomföra nationell strategi för formellt skydd av skog och ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Värdetrakterna ska vara uppdaterade senast 2018.