Välkommen till dialog för en hållbar textil värdekedja, första mötet

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas. Som journalist är du välkommen att delta på första mötet i dialogen.

För ytterligare information, kontakta:

Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket, 010-698 10 10, Yvonne.augustsson@naturvardsverket.se
Annica Carlsson, Naturvårdsverket, 010-698 17 03, annica.carlsson@naturvardsverket.se


Emma Westerholm, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 100, Emma.Westerholm@kemi.se
Alexandra Stewart, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 100, Alexandra.Stewart@kemi.se

 

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se