Utsläppen från industrin minskade andra kvartalet 2017

De klimatpåverkande utsläppen från industrin minskade andra kvartalet 2017. Samtidigt ökade utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler. De totala utsläppen inom Sveriges gränser var oförändrande.