Tolv nya växter och djur på EU-listan över invasiva främmande arter

Nu är det förbjudet att sälja eller överlåta ytterligare tolv invasiva främmande arter i Sverige, bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört.