Stort intresse för årets Hack for Sweden och miljöinformation är en utmaning

Naturvårdsverket är för fjärde gången med och arrangerar Hack for Sweden som i år fått över 200 anmälningar fördelat på 60 lag. Det är mer än dubbelt så många som förra året. Närmare 30 myndigheter och organisationer står bakom tävlingen, även det är en ökning jämfört med tidigare. Ett tiotal lag har valt att arbeta med samhällsutmaningen Smartare miljöinformation.