Små förändringar i vargstammen

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2016/17 visar att det fanns cirka 355 vargar i Sverige. Det är ungefär lika många som förra vintern då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar. Naturvårdsverket har även delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg.

För ytterligare information, kontakta:

Om inventering och omräkningsfaktor, kontakta:
Maria Hörnell Willebrand, chef för Viltanalysenheten, 010-698 10 46, maria.hornell-willebrand@naturvardsverket.se

Om licensjakt, kontakta:
Hanna Dittrich Söderman, handläggare på Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 17, hanna.dittrich-soderman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se