Sju miljöprojekt får bidrag av Nordiska ministerrådet

Projekten handlar om grön infrastruktur, naturskydd, ekosystemtjänster och naturvägledning. De ska bidra med kunskap inom miljöområdet och medverka till att uppnå nationella miljömål och det nordiska miljöhandlingsprogrammet. Naturvårdsverket får bidrag till ett projekt om FN:s globala naturpanel.