Scenarioberäkningar belyser behovet av en snabbare klimatomställning

Naturvårdsverket presenterar idag scenarier som visar att Sveriges utsläpp av växthusgaser beräknas fortsätta minska och att vi når utsläppsmålen 2020. Men för att ligga i linje med Parisavtalet behövs en snabbare omställningstakt. Det gäller framförallt transporterna.