Samsyn krävs för att bilda nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags

Ett framgångsrikt nationalparksprojekt i Vålådalen-Sylarna-Helags förutsätter att kommunerna, samebyarna, Sametinget, länsstyrelsen och Naturvårdsverket är överens. Det menar Naturvårdsverket i en skrivelse med ställningstaganden för det fortsatta arbetet.