Så ska svenska myndigheter bidra till de globala målen för hållbar utveckling

Världens länder ska till år 2030 ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling, och även i Sverige finns en del kvar att göra för att målen ska kunna förverkligas. Nu går 40 myndigheter samman för att bidra till att förverkliga arbetet. Genom ett närmare samarbete och gemensamma projekt vill myndigheterna därmed öka takten i genomförandet.