Forskning som bidrar till att göra den svenska konsumtionen mer hållbar

Välkommen till Naturvårdsverkets forskningsseminarium för journalister. Åtta forskare berättar om pågående projekt på temat mode, mat och miljö, som syftar till att minska konsumtionens miljöpåverkan. Hör också om inventeringen av antalet rovdjur i Sverige.