Ökat fokus på naturvårdande skötsel i skogen

Nu har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kommit överens om att tillsammans öka fokus på frågan om naturvårdande skötsel i skog.