Nu är statistiken om skyddad natur 2016 här

Under 2016 ökade arealerna av skyddade havsområden kraftigt, till följd av nya och utökade Natura 2000-områden utanför kusten vid Skåne, Kalmar och Gotlands län.