Naturvårdsverket startar datadrivet labb för miljön

Naturvårdsverket har, tillsammans med RISE Acreo och RISE Interactive, OpenLab och Future Position X, fått medel beviljat i Vinnovas utlysning ”Datadrivna labb 2017”. Green Viz Lab ska labbet heta och det kommer att utvecklas inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Digitalt först – smartare miljöinformation. Labbet ska ta fram lösningar som presenterar miljödata i beslutsunderlag för ökad miljöhänsyn i samhällsbyggnadsprocessen.