Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tolkar gemensamt en ny dom om artskyddet i skogen

Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurkla den 1 februari 2017 innebar en förändrad bedömning av de nationella artskyddsreglerna. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beskriver nu en gemensam tolkning av vilka konsekvenser domen får för artskyddet.