Naturvårdsverket föreslår lättnader i jaktförordningen i nationalparker

Naturvårdsverket föreslår att regeringen ändrar jaktförordningen så att det blir möjligt i nationalpark att skrämma eller vid behov döda stora rovdjur. Det ska bara vara möjligt under vissa förutsättningar och för att avbryta eller förhindra angrepp på ren.