Naturvårdsverket enklare i ny organisation

Från januari arbetar Naturvårdsverket vidare i en ny organisation. Klimatavdelningen, Samhällsavdelningen och Naturavdelningen är tre av avdelningarna som arbetar med ökat fokus på att nå miljömålen.