Naturvårdsverket efterfrågar flerartsförvaltning av klövvilt

Naturvårdsverket har överlämnat ett förslag till regeringen om att avbryta författningsförslag om kronhjort och istället behandla frågorna i ett större sammanhang.