Naturvårdsverket ber regeringen ändra reglerna rörande miniminivåer för rovdjur

Naturvårdsverket har nu överlämnat ett förslag till regeringen om att miniminivåer enbart ska fastställas för rovdjursförvaltningsområden och inte för län.