Minskade utsläpp med lokala klimatinvesteringar

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 628 lokala klimatåtgärder beviljats investeringsstöd på sammanlagt 1,1 miljarder kronor. Det framgår i den lägesbeskrivning för Klimatklivet som Naturvårdsverket redovisar till Regeringen idag. Lägesbeskrivningen ger en överblick av de resultat som Klimatklivet uppnått, och tar upp flera exempel där åtgärder som fått bidrag skapar positiva synergier i omställningen till ett fossilfritt samhälle.