Myndigheter samverkar för att nå Sveriges miljömål

Naturvårdsverket är en av 16 myndigheter som tillsammans med länsstyrelserna går samman för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har för andra året i rad presenterat en lista över gemensamma åtaganden för 2017.