Mer ekosystemtjänster i odlingslandskapet med tydliga villkor och rätt prioritering

Förgröningen, jordbrukspolitikens ambition att jordbruket ska bidra till en bättre miljö, gör inte skäl för sitt namn i dag. Men det finns potential till större miljönytta, visar en ny rapport.