Markant ökat intresse för att skydda skog

Markägares intresse för att formellt skydda delar av sin skog har mer än dubblerats sedan 2015. Under 2015 och 2016 kom det in drygt 540 intresseanmälningar från markägare över hela landet. Nyckeln är ett nytt arbetssätt som bygger på markägarnas eget intresse att skydda sin skog med höga naturvärden. Det visar en rapport som redovisas till regeringen idag.