Kraftsamling inför nästa års avloppsrapportering till EU

EU-kommissionen har påpekat brister i de uppgifter som Sverige har rapporterat gällande avloppsdirektivet. Kommissionen har därför inlett en noggrann granskning av Sveriges inrapporterade uppgifter. Det är viktigt att kvaliteten på rapporteringen höjs. Vi är många som behöver arbeta ihop för att få en fullständig och korrekt rapportering till EU-kommissionen.