Kraftig ökning av beslut om naturreservat i Sverige 2016

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige ökade kraftigt under 2016. Statistik från Naturvårdsverket visar att drygt 270 beslut om naturreservat fattades under året.