Kommunernas friluftslivsarbete undersöks

Idag får alla kommuner i Sverige en enkät om friluftslivsarbetet. Här finns frågor om planering, information, samarbeten och aktiviteter som underlättar för människor att vara ute i naturen.