Kommunens avfallsplan - hela kommunens plan

Avfallsmängderna ska minska. Därför läggs ökat fokus på att förebygga avfall i Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter och kommande nya vägledning om kommunal avfallsplanering. Hela kommunen bör involveras i arbetet med avfallsplanen och samverka för att förebygga avfall.