Klimatklivet minskar utsläppen med 20 miljoner ton

Sedan 2015 har Naturvårdsverket beviljat 2 miljarder kronor i stöd till lokala klimatprojekt genom Klimatklivet. Tack vare bättre och större ansökningar den senaste perioden beräknas Klimatklivet minska Sveriges koldioxidutsläpp med 20 miljoner ton fram till 2020. Det framgår i den lägesbeskrivning för Klimatklivet som Naturvårdsverket lämnade till regeringen i går.