Hållbar hantering av gruvavfall

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

För ytterligare information, kontakta:

Rikard Janson, bitr. avdelningschef Klimatavdelningen, Naturvårdsverket,
010-698 10 72, rikard.janson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef
, Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Erika Ingvald, enhetschef Mineralinformation och gruvnäring, SGU, 018-17 93 50, erika.ingvald@sgu.se
Ulf Boivie, pressansvarig
, SGU, 018-17 90 50, ulf.boivie@sgu.se