Grön infrastruktur för levande landskap

Grön infrastruktur handlar om att landskapets aktörer tillsammans kan skapa nätverk av natur som ger djur och växter fungerande livsmiljöer. Naturvårdsverkets sammanställning över länens arbete med grön infrastruktur visar att alla län nu är på gång med att ta fram handlingsplaner.