Förslag som underlättar landsbygdsutveckling i strandnära läge

En utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar idag till regeringen förslagen på regeländringar.

För ytterligare information, kontakta:

EvaLinda Sederholm, chef Naturhänsynsenheten, 010-698 12 64, evalinda.sederholm@naturvardsverket.se

Lisa Forsberg, miljöjurist, 010-698 17 24, lisa.forsberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se